Ügyvédek, Franciaország online!


A szerződés az eladó az autó - Teremtés


A kvízt, azonnal kap egy egyedi dokumentum letöltés, nyomtatás cikke a ptk Ha egy vagy több, a jelen megállapodás rendelkezéseit ítélték, hogy mint semmis, vagy válnak azzá válik, az egyéb kikötések továbbra is megkapja a kérelmet

Ezen kívül, a felek kötelesek megállapodnak abban, hogy új záradékok annak érdekében, hogy a folytatása a szerződést.

A felek menekülhet a szerződéses kötelezettség, igazolva az esemény bekövetkezte esetén vis maior miatt lehetetlenné válik, a szerződés teljesítésére, függetlenül attól, hogy az lesz. Ezeket azonban tájékoztatja a másik felet az esemény esemény által ajánlott levél tértivevényes. Ebben a tekintetben minősülnek tartozó vis maior események, előre nem látható, ellenállhatatlan. Ha a vis maior vagy a késedelem által okozott neki, hogy indokolja, mert ez teszi a teljesítményt a kötelezettségek egy fél lehetetlen, akkor ez a megállapodás a felek kötelezettségeit, kialszik. A jogvita esetén, a felek vállalják, hogy megpróbálja rendezni a viták békés mielőtt rátérnénk a baj, hogy a bírósági bíró. Ha azonban nem tudtak elérni, egyetértenek abban, hogy lásd, hogy a kereskedelmi bíróság, mint illetékes bíróság hatáskörrel bíró kapcsolatos minden vitát, hogy ez a szerződés vagy azzal kapcsolatban.